Raymarinen vakiotakuukäytäntö

Raymarinen vakiotakuukäytäntö

Raymarinen vakiotakuu koskee kaikkia Raymarine-tuotteita (paitsi niitä, jotka ovat nimenomaisesti suljettu pois tästä takuukäytännöstä).

Johdanto

LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI; SE SISÄLTÄÄ TÄRKEÄÄ TIETOA TÄMÄN TAKUUKÄYTÄNNÖN MUKAISESTA SUOJASTA, ASIAKKAAN VELVOLLISUUKSISTA JA MUISTA TÄRKEISTÄ EHDOISTA, POIKKEUKSISTA JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEISTA.

Nämä ehdot on laadittu englannin kielellä. Jos näiden ehtojen englanninkielisen tekstin ja minkä tahansa käännöksen välillä on eroja, noudatetaan englanninkielistä versiota.

1 Määritelmät

"Raymarine"tarkoittaa tilausvahvistuksessa ilmoitettua Raymarine UK Limitediä tai sen tytäryhtiötä.
"Vahvistus"tarkoittaa Raymarinen ostajalle antamaa myyntivahvistusta tai tilausvahvistusta, joka vahvistaa tilatut tuotteet, hinnat ja muut asiaankuuluvat tapahtuman tiedot.
"Tuote/Tuotteet"tarkoittaa kaikkia Raymarine-tuotteita, lukuun ottamatta FLIR-merkkisiä tuotteita tai tässä asiakirjassa nimenomaisesti poissuljettuja tuotteita.
"Raymarine-jälleenmyyjä"tarkoittaa hyväksyttyä Raymarine-jälleenmyyjää. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy osoitteesta https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer
"Raymarinen OEM-valmistaja"tarkoittaa alkuperäistä laitevalmistajaa, joka asentaa Raymarine-tuotteen uuteen alukseen ja on Raymarinen valtuutettu veneenrakentaja.
"Tekniset tiedot"tarkoittaa spesifikaatioita, jotka on toimitettu ostajalle tuotteen mukana tai sen sisällä ja/tai julkaistu Raymarinen verkkosivustolla soveltuvan tuotteen version osalta.
"Alkuperäinen asiakas"tarkoittaa päivämäärää, jolloin uusi alus (johon Raymarinen OEM-valmistaja on asentanut Raymarine-tuotteen) ensimmäisen kerran toimitetaan ensimmäiselle vähittäisasiakkaalle.
"Korvaava takuutuote"tarkoittaa tuotetta, joka toimitetaan korvaamaan viallinen tuote tämän vakiotakuun mukaisesti.
“Kunnostettu Raymarine-tuote”tarkoittaa tuotetta, jonka Raymarine on korjannut tai kunnostanut ja testannut täysin varmistaakseen, että se täyttää kaikki tuotteen Tekniset tiedot, mutta siinä voi olla havaittavia kosmeettisia virheitä, jotka eivät kuitenkaan vaikuta tuotteen Teknisten tietojen mukaiseen suorituskykyyn.
"Kelpoinen tuote"tarkoittaa kaikkia Raymarinen tuotteita, lukuun ottamatta langattomien instrumenttien näyttöjä ja kädessä pidettäviä tuotteita, jotka Raymarinen OEM-valmistaja on asentanut ja/tai Raymarine-jälleenmyyjä on rekisteröinyt, jotta ne ovat oikeutettuja alustakuuseen.
"Ostaja"

tarkoittaa, että jokainen, joka ostaa Raymarine-tuotteita Raymarinelta, takaa, että tuotteet on ostettu suoraan

(1) Raymarinelta

(2) Raymarine-jälleenmyyjältä tai

(3) Raymarinen OEM-valmistajalta.


2. Raymarinen vakiotakuu

Raymarinen vakiotakuu koskee kaikkia Raymarine-tuotteita (paitsi tässä asiakirjassa nimenomaisesti pois suljettuja).

Raymarine myöntää takuun tuotteilleen, jotka on ostettu suoraan

 1. Raymarinelta
 2. Raymarine-jälleenmyyjältä tai
 3. Raymarinen OEM-valmistajalta.

Raymarine takaa, että tässä asiakirjassa esitetyin ehdoin ja poikkeuksin tuotteet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan myyntihetkellä teknisten tietojen mukaisia, eikä niissä ole materiaali- ja valmistusvirheitä asianmukaisen käytössä ja huollossa noudatettaessa teknisiä tietoja, kahden (2) vuoden ajan joko

 1. päivämäärästä, jolloin ostaja osti tuotteet tai
 2. Raymarinen OEM-valmistajan uuteen alukseen asentamien tuotteiden osalta päivämäärästä, jolloin alus alun perin toimitettiin vähittäisasiakkaalle.

Ostajan ainoa oikeudellinen suoja ja Raymarinen ainoa vastuu tämän takuun rikkomisesta on minkä tahansa tuotteen vaihto tai korjaus, mikä on ostajan ainoa ja yksinomainen oikeussuoja takuun rikkomisesta, ellei mitään sen kumoavaa lakia sovelleta.

Tietyissä maissa ja useimmille tuotteille Raymarine tarjoaa myös takuuvaihtopalvelun ja takuun laitteen korjauksesta paikan päällä. Jos näitä palveluja on saatavana, ne on suunniteltu minimoimaan mahdollisesti takuukorjausta tarvitsevien tuotteiden hukka-aika.

Tämä vakiotakuu ei ulotu mihinkään odottamattomaan tapahtumaan, joka on Raymarinen kohtuullisen hallinnan ulkopuolella ja joka ei johdu Raymarinen teoista tai huolimattomuudesta, muun muassa ylivoimaisiin esteisiin, valtion viranomaisen toimiin, terrorismiin, tulipaloihin, tulviin, myrskyihin, räjähdyksiin, mellakoihin, luonnonkatastrofeihin, sotiin ja sabotaasiin.

RAYMARINE EI MYÖNNÄ MITÄÄN MUITA TUOTTEITA KOSKEVIA TAKUITA, NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA, MUUN MUASSA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA. 

RAYMARINE SEN LISÄKSI KIISTÄÄ NIMENOMAISESTI TAKUUN VOIMASSAOLON, JOS VÄITETTY VIKA JOHTUU NORMAALISTA KULUMISESTA, KOSMEETTISISTA VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN NAARMUISTA JA KOLHUISTA, MUOKKAUKSISTA, MUUTOKSISTA, KORJAUKSISTA, YRITETYISTÄ KORJAUKSISTA, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, VÄÄRÄNLAISESTA HUOLLOSTA, VÄÄRÄNLAISESTA ASENNUKSESTA, HUOLIMATTOMUUDESTA, KORKEAPAINEPESUSTA, KULJETUSVAHINGOISTA, SYÖPYMISESTÄ, TUOTTEEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ, VAHINGOISTA (JOKA AIHEUTUVAT ONNETTOMUUDESTA TAI MUUSTA VASTAAVASTA), TAI MUUSTA TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ KOHTELUSTA TAI KÄSITTELYSTÄ MUUN KUIN RAYMARINEN TAI RAYMARINEN HYVÄKSYMÄN HUOLTOHENKILÖN TOIMESTA.

TÄMÄ ASIAKIRJA SISÄLTÄÄ OSTAJAN JA RAYMARINEN VÄLISEN TÄYDEN TAKUUSOPIMUKSEN JA SYRJÄYTTÄÄ KAIKKI AIEMMAT TAKUUNEUVOTTELUT, SOPIMUKSET, LUPAUKSET JA KÄSITYKSET OSTAJAN JA RAYMARINEN VÄLILLÄ.

TÄTÄ TAKUUTA EI SAA MUUTTAA ILMAN RAYMARINEN NIMENOMAISTA KIRJALLISTA SUOSTUMUSTA.

SOVELLETTAVALLA TAKUULLA EI OLE VAIKUTUSTA OSTAJAN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN TAI KULUTTAJAOIKEUKSIIN, JOITA EI VOI SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELLETTAVIEN ASETUSTEN TAI KANSALLISEN LAIN MUKAISESTI, EIKÄ SE RAJOITA NIITÄ.

Ostotosite on tärkeä asiakirja. Säilytä se turvallisessa paikassa. Jos tarvitset takuupalvelua, sinulta pyydetään ostotosite. 

Raymarine-tuotteet eivät korvaa riippumatonta harkintakykyä ja taitoa, joita vaaditaan aluksen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön tai mihin tahansa toimintaan vesillä.


3. Poissulkemiset

KAIKKIEN MUIDEN TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MÄÄRITELTYJEN EHTOJEN, RAJOITUSTEN JA POISSULKEMISTEN LISÄKSI RAYMARINE EI OLE VASTUUSSA SEURAAVISTA, EIKÄ TAKUU KATA MITÄÄN NIISTÄ:

 1. TUOTETTA KÄYTETÄÄN MUIHIN TARKOITUKSIIN KUIN TOIMINTAAN VESILLÄ TAI SITÄ KÄYTETÄÄN MERIYMPÄRISTÖN ULKOPUOLELLA TAI MUUTEN TEKNISISSÄ TIEDOISSA ESITETYN VASTAISESTI
 2. RAYMARINE EI TARJOA TAKUUTA KÄYTETTÄVÄKSI TAI VAIHDETTAVAKSI TARKOITETTUIHIN TUOTTEISIIN, MUUN MUASSA SULAKKEISIIN, AKKUIHIN, KÄYTTÖHIHNOIHIN, JUOKSUPYÖRÄN KANNATTIMIIN, JUOKSUPYÖRIIN, JUOKSUPYÖRÄN LAAKEREIHIN JA JUOKSUPYÖRÄN VARSIIN
 3. TUOTTEET, JOIDEN SARJANUMERO ON MUUTETTU TAI PEITETTY TAI PUUTTUU
 4. VIRHEET TAI VIAT KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOSSA TAI PALVELUISSA, JOTKA ON TOIMITETTU TAI JOITA KÄYTETÄÄN TUOTTEEN KAUTTA
 5. SELLAISEN TUOTTEEN VIRHEET, JOITA EI MYYTY RAYMARINE-BRÄNDILLÄ (JOKA TOIMITETAAN SEN VALMISTAJAN ANTAMALLA TAKUULLA)
 6. SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO JA TARKASTUKSET, OHJELMISTON TARKISTUKSET TAI PÄIVITYKSET, LINJAUS/KALIBROINTI, MERIKOKEILUT TAI KÄYTTÖÖNOTTO
 7. TUOTTEELLE TALLENNETTUJEN HENKILÖTIETOJEN PALAUTTAMINEN TAI KORVAAMINEN 
 8. KAIKKIIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET, MUUN MUASSA VEROT, MATKAT TAI KULJETUKSET, TUOTTEEN POISTAMINEN TAI UUDELLEENASENTAMINEN (MUUN MUASSA MUUNTAJAN POISTAMIS- JA UUDELLEENASENNUSKUSTANNUKSET), ASENNUS- TAI KIINNITYSKUSTANNUKSET, KULJETUS- TAI HINAUSKULUT, VIESTINTÄKULUT, MAJOITUS- TAI ELINKUSTANNUKSET, TULLIT TAI MUUT TUOTTEEN VAIHTAMISESTA JOHTUVAT KUSTANNUKSET, JOTKA KAIKKI OVAT OSTAJAN VASTUULLA
 9. MATERIAALI-, VÄRI- TAI KOKO-EROT, JOITA VOI ESIINTYÄ OIKEIDEN TUOTTEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVIEN TAI KUVAUSTEN VÄLILLÄ TUOTEMAINONNASSA, VIESTINNÄSSÄ TAI INTERNETISSÄ.


4. Kolmen vuoden laajennettu takuu

Ellei Raymarinen kanssa ole asiasta kirjallisesti sovittu, takuukorvaustuote, kunnostettu Raymarine-tuote sekä tuotteet, joita käytetään tavallisiin kaupallisiin, sotilaallisiin, lainvalvonnan tai muihin vastaaviin tarkoituksiin, eivät ole oikeutettuja kolmen (3) vuoden laajennettuun takuuseen.

Voit päivittää kahden (2) vuoden vakiotakuun kolmen (3) vuoden laajennetuksi takuuksi ilman lisäkustannuksia rekisteröimällä kaikki uudet tuotteet yhdeksänkymmenen (90) päivän sisällä päivästä, jolloin ostaja tai alkuperäinen asiakas on ostanut tuotteen ensimmäisen kerran.

Tämän laajennetun takuun aikana Raymarine korjaa tai vaihtaa oman harkintansa mukaan kaikki tuotteen osat kohdassa 2 kuvatun vakiotakuun ehtojen mukaisesti.

Kun tuotteen rekisteröinti tehdään yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa, kolmen vuoden laajennettu takuu astuu voimaan. 

Jos laajennettu takuu koskee sinua, Raymarine ei veloita pätevien takuukorjausten tai vaihtojen osista tai työstä. Takuutuotteesi kuljetuskustannukset Raymarinelle korjausta tai vaihtoa varten ovat kuitenkin omalla vastuullasi, eikä Raymarine maksa niitä.

Rekisteröimällä tuotteesi Raymarinelle osoitteessa https://customer.flir.com/ProductRegistration/Register saat tärkeitä tuoteilmoituksia, päivityksiä ja muita tietoja, jotka on suunniteltu parantamaan tuotteesi käyttökokemusta.

Jos teet takuuvaatimuksen kolmen vuoden laajennetun takuun ollessa voimassa, sinun on toimitettava ostotosite ja tosite tuotteen rekisteröinnistä.


5. Normaalin ja laajennetun takuun mukaisten korjausten ja vaihtojen menettelyt

Ollakseen oikeutettu takuukorjaukseen tai vaihtoon ostajan on ilmoitettava Raymarinelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa materiaali- tai valmistusvian havaitsemisesta, joka vaikuttaa tuotteen teknisten tietojen mukaiseen suorituskykyyn.

Ennen kuin ostaja voi palauttaa takuun kattaman tuotteen, ostajan on ensin hankittava ilmoitusnumero Raymarinelta asiakasportaalin kautta osoitteesta https://customer.Raymarine.com/Repairs. Ilmoitusnumeron saamiseksi ostajan on toimitettava alkuperäinen ostotosite sekä tuotteen sarjanumero. Ostaja on yksin vastuussa kaikkien Raymarinen ohjeiden noudattamisesta, muun muassa tuotteen asianmukaisesta pakkaamisesta toimittaessaan tuotteen Raymarinelle sekä kaikista pakkaus- ja toimituskuluista. Ostaja voi valita Raymarinen asiakasportaalista takuukorjauksen varauksen yhteydessä Käytä FLIR-kuriiria -lähetyspalvelun, jonka toimituskuluja ei veloiteta ostajalta, jos tuotteen osoitetaan olevan takuuajan sisällä. Raymarine maksaa ostajalle sellaisen tuotteen palauttamisen, jonka Raymarine korjaa tai vaihtaa takuun puitteissa.

Muista poistaa kaikki lisävarusteet ja henkilökohtaiset tiedot (kuten karttakortit ja aurinkosuojat) palautettavasta tuotteesta. Raymarine ei ole vastuussa tuotteen mukana palautetuista kadonneista lisävarusteista. Varmista, että kaikki tiedot (kuten reittipisteet) on varmuuskopioitu. Pakkaa tuote turvallisesti uudelleen lähetystä varten ja sisällytä pakkaukseen palautettavan tuotteen kanssa Raymarinen asiakasportaalin ilmoitusnumero.

Raymarine pidättää oikeuden päättää oman harkintansa mukaan, kuuluuko palautettu tuote tämän takuun piiriin. Jos Raymarine päättää oman harkintansa mukaan, että palautettu tuote ei kuulu takuun piiriin tai se on muutoin takuun ulkopuolella, Raymarine voi veloittaa ostajalta kohtuullisen käsittelymaksun ja palauttaa tuotteen ostajalle ostajan kustannuksella tai tarjota ostajalle mahdollisuuden käsitellä tuote takuun ulkopuolisena palautuksena.

Saadaksesi täydelliset tiedot tuotteen vianetsinnästä ennen sen palauttamista takuun puitteissa sekä tiedon siitä, kuinka ja minne palauttaa tuote, jos se täytyy takuukorjata, kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Raymarine-jälleenmyyjään osoitteessa https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer.

Raymarine ei ole vastuussa tuotteista, jotka ovat kadonneet tai vahingoittuneet lähetyksen aikana, ja kaikki toimitus-, vakuutus- ja tullikustannukset ovat yksin asiakkaan vastuulla. Raymarine suosittelee vahvasti vakuuttamaan asianmukaisesti kaikki tuotteet, jotka palautetaan Raymarinelle takuun puitteissa.


5.1 Takuuvaihto

Raymarinen takuuvaihtopalvelu on saatavana vain sertifioidun Raymarine-jälleenmyyjän kautta. Voimassa olevan vakiotakuun tai pidennetyn takuun aikana Raymarine takuuvaihtopalvelun kautta voi saada korvaavan takuutuotteen Raymarinelta ennen kuin sertifioitu Raymarine-jälleenmyyjä palauttaa takuutuotteen Raymarinelle. Takuuvaihtopalvelun täytyy sertifioidulle Raymarine-jälleenmyyjälle toimittaa

(i) ostotosite, joka sisältää ostopäivämäärän ja -paikan

(ii) tuotteen sarjanumerot ja

(iii) kopio tuotteen rekisteröinnistä, jos olet oikeutettu kolmen vuoden laajennettuun takuuseen.

Kaikki takuun puitteissa korjatut tai vaihdetut tuotteet katetaan sadankahdeksankymmenen (180) päivän ajan Raymarinen palautuksen lähetyspäivästä tai voimassa olevan takuuajan jäljellä olevan ajan sen mukaan, kumpi näistä on pidempi.


6. Alustakuu

Alustakuu on kätevä tapa korjata tai vaihtaa Raymarine-tuote valtuutetun Raymarine-jälleenmyyjän toimesta ilman tuotteen poistamista aluksesta.


6.1 Takuun alaiset tuotteet, jotka ovat oikeutettuja alustakuuseen

Lukuun ottamatta langattomien instrumenttien näyttöjä ja kädessä pidettäviä tuotteita kaikki Raymarinen OEM-valmistajan asentamat ja/tai sertifioidun Raymarine-jälleenmyyjän rekisteröimät tuotteet ovat oikeutettuja alustakuuseen ilman lisämaksua normaalin rajoitetun takuun aikana tai pidennetyn rajoitetun takuun aikana, joka koskee sinua tässä Raymarine-takuussa kuvatulla tavalla (Kelpoinen tuote).


6.2 Alustakuuseen oikeutetun tuotteen hyväksyminen

Seuraavien ehtojen, rajoitusten ja poissulkemisten mukaisesti kelpoiseen tuotteeseen voidaan myöntää alustakuu ilman lisämaksua:

(i) Hyväksytty tuote on asennettava alukseen, joka sijaitsee enintään kahden (2) tunnin edestakaisen automatkan päässä sertifioidusta Raymarine-jälleenmyyjästä (ellei Raymarine ole antanut nimenomaista kirjallista lupaa).

(ii) On varmistettava, että Kelpoisen tuotteen on asentanut sertifioitu Raymarine-jälleenmyyjä tai valtuutettu OEM-valmistaja.

(iii) Kelpoisen tuotteen on oltava ostettu ja asennettu samalla Raymarinen maantieteellisellä alueella.  Raymarinen kolme maantieteellistä aluetta ovat:

 1. Amerikka (Kanada, Yhdysvallat, Karibia, Keski-Amerikka ja Etelä-Amerikka)
 2. EMEA (Eurooppa/Lähi-itä/Afrikka, johon kuuluvat Iso-Britannia ja EU)
 3. APAC (Aasia ja Tyynimeri, johon kuuluvat Australia ja Uusi-Seelanti).


6.3 Alustakuun menettely

Jos haluat tiedustella Raymarinen alustakuun saamista, ota yhteyttä paikalliseen sertifioituun Raymarine-jälleenmyyjään käymällä osoitteessa https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer.

Jos sinulla on alustakuuseen oikeutettu tuote, Raymarine-jälleenmyyjälle täytyy toimittaa seuraavat tiedot ennen huollon aloittamista, jotta saat alustakuuhuollon ilman lisämaksua:

1. Voimassa oleva ostotosite, joka vahvistaa

(i) ostopäivän

(ii) sen sertifioidun Raymarine-jälleenmyyjän tai valtuutetun OEM-valmistajan nimen ja toimipaikan, jolta tuote on ostettu

(iii) tuotteen sarjanumeron

2. Voimassa olevan todistuksen Raymarine-jälleenmyyjän tai Raymarinen OEM-valmistajan tekemästä asennuksesta samalla Raymarinen maantieteellisellä alueella, jolta tuote ostettiin.

Kaikki takuun puitteissa korjatut tai vaihdetut tuotteet katetaan sadankahdeksankymmenen (180) päivän ajan Raymarinen palautuksen lähetyspäivästä tai voimassa olevan takuuajan jäljellä olevan ajan sen mukaan, kumpi näistä on pidempi.


7. Takuun ulkopuolinen ja takuuseen kuulumaton arviointi, huolto ja korjaus

Raymarine voi oman harkintansa mukaan suostua arvioimaan tuotteen mahdollisen huollon tai korjauksen, joka ei kuulu takuun piiriin. Lisätietoja takuun ulkopuolisista ja takuuseen kuulumattomista huolloista tai korjauksista saat paikalliselta Raymarine-jälleenmyyjältä käymällä osoitteessa https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer tai ottamalla yhteyttä Raymarinen asiakaspalveluun osoitteessa https://www.Raymarine.com/support/repair-warranty-and-returns.

Jos tuote täytyy palauttaa Raymarinelle, se tehdään Raymarinen asiakasportaalin kautta osoitteessa https://customer.flir.com/Repairs. Tuotteet voi palauttaa vasta, kun olet saanut ilmoitusnumeron. Muista poistaa tuotteesta kaikki lisävarusteet ja henkilötiedot (kuten karttakortit ja aurinkosuojat). Raymarine ei ole vastuussa tuotteen mukana palautetuista kadonneista lisävarusteista. Varmista, että kaikki tiedot (kuten reittipisteet) on varmuuskopioitu. Pakkaa tuote turvallisesti toimitusta varten ja sisällytä pakkaukseen palautettavan tuotteen lisäksi Raymarinen asiakasportaalin ilmoitusnumero.

Kaikilla Raymarinen suorittamilla takuun ulkopuolisilla tai takuuseen kuulumattomilla huolloilla tai korjauksilla on yhden vuoden rajoitettu takuu, joka kattaa vain osat ja työn, alkaen siitä päivästä, jona Raymarine lähettää tuotteen takaisin asiakkaalle.  Kaikki Raymarinelle arvioitavaksi lähetettävät tuotteet, jotka palautetaan asiakkaalle ilman huoltoa tai korjausta, palautetaan samassa kunnossa kuin ne vastaanotettiin, jollei tuotteen arvioimiseksi vaadittavaa mahdollista kulumista lasketa mukaan, eikä niille myönnetä minkäänlaista takuuta.  Tuotteista, jotka on arvioitu mutta joita ei ole huollettu tai korjattu, veloitetaan asiakkaan pyytämään tuotteen arvioimiseen kulunut aika sekä palautuslähetyskulut.

Kaikki takuun ulkopuolisen tai takuuseen kuulumattoman arvioinnin, huollon tai korjauksen kustannukset ja maksut ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla, ja ne on maksettava Raymarinelle huoltohetkellä. Maksettavat kulut ja maksut riippuvat arvioinnin, huollon tai korjauksen tyypistä, ja ne ilmoitetaan tuotteen varauksen yhteydessä Raymarinen asiakasportaalin kautta osoitteessa https://customer.flir.com/Repairs.

Kun huoltoa vaativan laitteen arviointi on suoritettu, portaalin ilmoittamat korjauksen alkuperäiset kustannukset saattavat muuttua, jolloin Raymarine ottaa yhteyttä asiakkaaseen keskustellakseen asiasta yksityiskohtaisesti ja tehdäkseen tarjouksen, jonka asiakas voi hyväksyä.

Jos asiakas ei vastaa Raymarinen yhteydenottoon 30 päivän kuluessa, Raymarine ottaa käyttöön 30 päivän lisäajan. Jos asiakas ei ole vielä tuonkaan ajan jälkeen ottanut yhteyttä, Raymarine pidättää oikeuden hävittää tuote ilman veloitettavia kuluja tai korvausvaatimusten hyväksymistä.

Raymarine ei ole vastuussa tuotteista, jotka ovat kadonneet tai vahingoittuneet lähetyksen aikana, ja kaikki toimitus-, vakuutus- ja tullikustannukset ovat yksin asiakkaan vastuulla. Raymarine suosittelee vahvasti vakuuttamaan asianmukaisesti kaikki tuotteet, jotka palautetaan Raymarinelle takuun ulkopuolista huoltoa varten. 

Etsi lähin Raymarine-jälleenmyyjä

Hae Raymarinen maailmanlaajuisesta myynti- ja huoltojälleenmyyjäverkostosta täältä.